Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chạy recovery

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chạy recovery
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb , Model: HTS5450_500A7 vào ngày 16/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng tới trong trong tình trạng recovery mất dữ liệu, đã copy đè dữ liệu. Sau khi phục hồi đã hoàn trả dữ liệu cho Chị Huyền – 0988030383

4968-Huyen-Hitachi-500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *