Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ổ cứng dung lượng 320Gb, Model: HTS5450_320 được Anh Thuận_0984970450 mang tới trong tình trạng ổ không còn nhận. Qua kiểm tra ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi. Toàn bộ dữ liệu sau kkhi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 29/02/2016.

cuu du lieu 29.2.06.HTS545032B9A300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *