Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 08/08/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng Hitachi 160Gb chết cơ. Đã mở cơ ở nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *