Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 08/08/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng Hitachi 160Gb chết cơ. Đã mở cơ ở nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *