Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 12/10/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Dương_0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *