Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 12/10/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Dương_0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *