Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 13/9/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Anh Ngọc Anh_0904966063. Ổ cứng Hitachi 250G laptop bị Hỏng đầu đọc, đã can thiệp nhưng không thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *