Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 1TB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

– Ngày 25/7/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop model: HTS541010A9  cho chị Dương (o904510095). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng đánh rơi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

cứu dữ liệu HTS541010A9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *