Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 500GB chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7E680 cho cứng cho anh Tuấn (o943383877) ngày 7/7/2016. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng không nhận do đánh rơi. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu HTS545050A7E680

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *