Cứu dữ liệu ổ cứng laptop 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop 1TB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 1TB, model: ST1000LM024 cho anh Minh (o964238844) ngày 20/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu ổ cứng ST1000LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *