Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cài win mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cài win mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 22/5/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Bắc_0983186161. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb cài windows mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *