Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop chết cơ
Rate this post

Ngày 03/06/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Long_0947718166. Ổ cứng Model: ST750LM022 dung lượng 750Gb chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *