Cứu dữ liệu ổ cứng laptop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop chết cơ
Rate this post

Ngày 03/06/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Long_0947718166. Ổ cứng Model: ST750LM022 dung lượng 750Gb chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *