Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad nặng
Rate this post

Bàn giao dữ liệu lại cho chị Minh – 0974854876. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB vào ngày 21/03/2016. Ổ cứng trong tình trạng không vào được windows. Nguyên nhân ổ cứng bị bad nặng.

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad nặng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *