Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb cho anh Dũng – 0979856065. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do quá trình cài windows thao tác nhầm nên 3 phân vùng gộp lại thành một. Ngày 27/01/2016 Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng

cuu du lieu 27.1.06 Hitachi 500Gb

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *