Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi gộp ổ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb cho anh Dũng – 0979856065. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do quá trình cài windows thao tác nhầm nên 3 phân vùng gộp lại thành một. Ngày 27/01/2016 Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng

cuu du lieu 27.1.06 Hitachi 500Gb

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *