Cứu dữ liệu ổ cứng laptop model: WD2500BEVT chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop model: WD2500BEVT chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western mang tới trong tình trạng có tiếng kêu, không nhận ổ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ.  Ngày 12/01/2016 Chị Quỳnh Anh – 0975887709 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu. Ổ cứng laptop Western 500Gb model: WD2500BEVT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *