Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cháy board mạch
Rate this post

Ngày 26/03/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cho anh Huy_0932260587. Ổ cứng laptop samsung 320Gb (Model:MH321HI) cháy board mạch, hỏng đầu đọc, đã can thiệp sửa chữa nơi khách không thành công

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *