Cứu dữ liệu ổ cứng laptop seagate Bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop seagate Bad sector
Rate this post

Ngày 27/06/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop seagate cho anh Lâm – 0932092668. Ổ cứng laptop seagate 250Gb Bad sector. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *