Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB Bad sector nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB Bad sector nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB Bad sector nặng
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB model: STM3160318 cho anh Thuận ở Phú Xuyên (o987210161) ngày 27/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu, nguyên nhân bị Bad sector nặng. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu STM3160318

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *