Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB cho anh Hùng (o1664430129) ngày 21/7/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục phục hồi thành công sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu Maxtor 40GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *