Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ
Rate this post

Ổ cứng  Maxtor 80GB được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor vào ngày 19/04/2016. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao lại cho Anh Sơn ở Hưng Yên – 0968179332.

cứu dữ liệu Maxtor 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *