Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor Sata cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor Sata cháy board mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor Sata cháy board mạch
Rate this post

Ngày 05/03/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor cho anh Nghiêm_0977338116. Ổ cứng Maxtor 80 Sata cháy board mạch, cháy đầu đọc, đã can thiệp không thành công

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *