Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 250Gb không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 250Gb không nhận
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung mang tới trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Ổ cứng  dung lượng 250Gb, Model: HD253GJ. Ngày 24/05/2016 công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Cường – OSC – 01692652834.

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *