Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung bad nặng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 160GB model: HD161GJ vào ngày 03/06/2016 mang tới trong tình trạng ổ bị bad nặng. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại chokhách hàng – 0906202769

Cứu dữ liệu ổ cứng HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *