Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 09/03/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ cho Anh Hoạt_0988050405. Ổ cứng Model: SAS 300 hỏng đầu đọc.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *