Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính hỏng không detect

Ngày 21/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Đức_0988287278. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận. Dữ liệu được chúng tôi khôi phục thành công và bàn giao lại đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button