Cứu dữ liệu ổ cứng PC desktop bị chết cơ

5.0
01

Ngày 15-11-2017 cứu dữ liệu cho Quý SĐT O9021xx026. Ổ cứng Pc Desktop 320gb model: ST320DM000 được nhận đinh là chết cơ. Công ty đã cứu lại dữ liệu thành công. 7044 ổ cứng PC desktop bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button