Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung 160GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung 160GB model: HD163GJ. Tình trạng ổ cứng không hoạt động, Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Anh Thiện ở Quảng Ninh – 0904467892 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công vào ngày 21/04/2016

Cứu dữ liệu HD163GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *