Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng đầu từ
Rate this post

Anh Hiền – 0912962627/0972945440 mang ổ cứng 500Gb, Model: ST500DM002 tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate vào ngày 27/04/2016. Tình trạng: ổ cứng bị hỏng đâu từ, đĩa kém. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *