Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate không nhận
Rate this post

Anh Hùng – 0912103603 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate 250GB Model: ST250DM000 không nhận. Sau khi kiểm tra ổ bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 26/02/2016.

cuu du lieu 26.2.06.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *