Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western Desktop hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western Desktop hỏng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western  desktop cho anh Huy – 0972858062. Ngày 12/04/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500JS. Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ.

cứu dữ liệu WD2500JS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *