Cứu dữ liệu ổ cứng Platinum 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Platinum 500GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 1/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Đức (O986920112). Hard drive Platinum 500GB model: PL500o được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, board mạch đã sửa. Sau 1 ngày toàn bộ data được khôi phục và bàn giao đầy đủ lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu PL500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *