Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị mất dữ liệu

5.0
01

– Ngày 28/8/2017 Cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương là anh Đông (O979625586). Ổ cứng Samsung 160GB model:HD161GJ của anh được chúng tôi tiếp nhận. Ngay sau đó dữ liệu được cứu thành công và bàn giao đầy đủ lại cho anh.

Cứu dữ liệu-Samsung-160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button