Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 23/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ cho anh Thành (O919772690). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiếp nhận phiếu yêu cầu và tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *