Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ cho anh Cường (O983744266). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi đã tiếp nhận và kiểm tra xác định ổ chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *