Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB cơ lọc cọc

Ngày 11/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Phong – 09621xx000. Ổ cứng PC Samsung 160GB model HD162HJ mang đến công ty trong tình trạng mạch bị cháy, cơ kêu lọc cọc, vật tư hiếm. Dữ liệu của khách hàng đã nhanh chóng được chúng tôi cứu thành công và bàn giao lại đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button