Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 25/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Tiền(O1656067511). Nguyên nhân Format mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *