Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất dữ liệu do Ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất dữ liệu do Ghost nhầm
Rate this post

– Ngày 31/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model HD161GJ cho công ty Tân Á (o982 185 933). Do khách hàng Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tối đã tiến hành  lấy lại  toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *