Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB do Virus mã hóa dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB do Virus mã hóa dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB do Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho Khách hàng(o1653044993). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi 100%.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *