Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 17/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB model: HD103ST cho anh Hiệp (O1689115555).  Do khách hàng xóa nhầm ổ E mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *