Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị hỏng 1/2 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị hỏng 1/2 đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 27/6/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho  anh Kiên (O976133838). Nguyên nhân ổ cứng samsung 320Gb model: HM320HX bị hỏng 1/2 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng, Data được cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ recover thành công cho anh Kiên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *