Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJ cho anh Tuấn (O912002389). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *