Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/01/2017 cứu dữ liệu cho anh Hiển – O1649591160. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ. Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *