Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD252HJ cho anh Sỹ(o972888551). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *