Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB Bad Sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 3/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Hải (O912421922). Hard disk desktop hãng Samsung 320GB model: HD322GJ. Dấu hiệu phân vùng D đòi format . Nguyên nhân bad nặng. Toàn vẹn dữ liệu được recover và bàn giao cho anh Hải sau 1 ngày.

cứu dữ liệu HD322GJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *