Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 24-10-2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn ở Hải Dương SĐT O9856xx186. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu của anh Tuấn được công ty cứu thành công và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button