Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 28/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HM321HI cho khách hàng (O1653044993). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *