Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

Ngày 17/3/2017 cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của khách hàng (O941302606). Hard drive Samsung 320GB model: HM322IX. Nguyên nhân đầu từ lỗi , flatter kém. Data được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *