Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung  320GB  model: HD322GJ  cho anh Thành  –  (o988261988) ngày 21/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân bị kiến chui, chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được  phục hồi thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu HD322GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *