Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB bị chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng  Samsung 40GB, model: SP0411N cho khách hàng ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 24/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

cứu dữ liệu SP0411N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *