Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 02/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N cho anh Tuấn (O978172398). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *