Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 16/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N cho anh Hải Anh (o985070665). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Dữ liệu đã được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *