Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị hỏng đầu từ

5.0
01

Ngày 15-03-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu _ Quảng Ninh SĐT 09343xx585. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012 xác định bị hỏng đầu từ, đĩa kém. Data được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Hiếu sau 1 ngày.

7478 Samsung 500GB hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button